FAQ

Vaak gestelde vragen

Scroll down for the English version of our FAQ’s.

De FAQ zijn gemakshalve ingedeeld in diverse categorieën:

 1. Account
 2. Contact
 3. Aanbod
 4. Betaling
 5. Verzending
 6. Retourneren
 7. Garantiebeleid
 8. Privacy en veiligheid

1. Account

Hoe maak ik een account aan?

Nadat je een of meerdere producten hebt toegevoegd aan jouw winkelmandje, vragen we om enkele persoonlijke gegevens waaronder je-mailadres. Als jouw bestelling is afgerond, ontvang je van ons een mailtje met je logingegevens en een link die toelaat je wachtwoord te wijzigen.

Nadien kan je vlot aanmelden met het opgegeven e-mailadres en door jou gekozen wachtwoord.

Hoe schrijf ik me in/uit voor de nieuwsbrief?

Doordat je een bestelling plaatst, mogen we jouw gegevens gebruiken voor publicitaire doeleinden. Het kan dus zijn dat je onze nieuwsbrief en promoties ontvangt. Je kan steeds uitschrijven onderaan de nieuwsbrief.

2. Contact

Hoe kan ik jullie contacteren?

Vragen omtrent de webshop en producten? Contacteer ons via e-mail op info@framesandfaces.be of telefonisch op +32 (0)9 328 83 84. Wij proberen je zo snel mogelijk, en binnen onze openingsuren, te woord te staan.

3. Aanbod

Kan ik vertrouwen op de echtheid van de producten?

Al onze producten zijn 100% authentiek en komen van de officiële distributeurs.

Een zonnebril die ik wens te kopen, is niet op voorraad. Kan ik deze bestellen?

Als een item niet op voorraad is, kan je klikken op de button ‘inschrijven’. Je ontvangt dan een notificatie zodra de zonnebril of het gewenste item terug op voorraad is. Wens je een zonnebril reeds te reserveren/bestellen, bijvoorbeeld voor gelimiteerde edities, dan kan je deze via het contactformulier bestellen.

Opgepast, wegens de populariteit en beperkte oplage van sommige producten kan de levertijd soms oplopen.

Op jullie website zag ik een bepaald item dat ik wil kopen. Ik vind het echter niet terug in de webshop. Wat doe ik?

Heel simpel. Neem een printscreen van het beoogde product en stuur deze, samen met je aanvraag, naar info@framesandfaces.be. We bekijken meteen hoe we jou kunnen verder helpen.

Kan ik jullie winkel bezoeken?

Ja, Frames and Faces is een fysieke winkel gevestigd in Deinze, België. Je bent altijd welkom om (zonne)brillen te passen in de winkel.

Ons adres:

Gentstraat 36
9800 Deinze, België

Kan ik een cadeaubon kopen?

Tot op heden bieden wij online nog geen geschenkbonnen aan. Je kan ons wel contacteren via e-mail naar info@framesandfaces.be. Wij bezorgen jou de nodige betalingsgegevens en sturen de cadeaubon per post op.

4. Betaling

Welke betaalmethoden zijn er?

We accepteren volgende betaalmethoden:

 • Kredietkaart (Visa, Mastercard…)
 • Bancontact – Maestro
 • iDeal
 • PayPal

Kan ik een factuur krijgen?

Bij het afrekenen van je bestelling, kan je in de rubriek ‘facturatie’ aangeven dat je een BTW-factuur wenst.

5. Verzending

Naar welke landen verzenden jullie?

We verzenden wereldwijd. Meer info over onze tarieven en leveringstermijnen vind je op de pagina verzending.

Wat is de leveringstermijn?

Afhankelijk van jouw locatie tot onze winkel, kunnen de leveringstijden variëren. Wij verzenden je bestelling de eerstvolgende werkdag na ontvangst van betaling. Hieronder vind je een overzicht van de beoogde leveringstermijnen.

 • Nationaal (België): 1 tot 2 werkdagen
 • Buurlanden (Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland): 2 tot 3 werkdagen
 • Europees: 3 tot 6 werkdagen
 • Internationaal: 4 tot 10 werkdagen

Hoe weet ik wanneer mijn bestelling verzonden is?

Wanneer je bestelling vertrekt, ontvang je een Track & Trace code. Via deze code kan je jouw pakket volgen.

Wat als ik niet kan tekenen voor ontvangst?

Als je niet in staat bent te tekenen voor ontvangst van het pakket, zorg er dan voor dat er iemand in jouw plaats kan tekenen. Kan het pakket niet in ontvangst genomen worden, dan wordt het achtergelaten in een postpunt. De koerierdienst zal een bericht achterlaten met hun contactgegevens en het ophaaladres van het pakket.

Belgische klanten kunnen gratis een tweede levering aanvragen.

6. Retourneren

Na het ontvangen van mijn bestelling, besluit ik de goederen te retourneren. Hoe ga ik te werk?

De retourneringsvoorwaarden vind je in onze ‘algemene voorwaarden‘ & op de pagina ‘retour’. Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen, na ontvangst van goederen, zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Je kan hiervoor gebruik maken van het retourformulier.

Opgepast, de kosten voor het retourneren zijn voor eigen rekening.

7. Garantiebeleid

Ik kocht mijn bril in de webshop. Voor het verstrijken van de garantietermijn (binnen de 2 jaar na bestelling) ontdek ik schade aan mijn zonnebril. Wat doe ik?

Frames and Faces biedt 24 maanden garantie op alle fabrieksfouten. Ontdek je voor het verlopen van deze periode schade aan je bril of zonnebril, als gevolg van een fabricagefout, meld je dan aan in onze fysieke winkel.

Kan u zich niet persoonlijk aanmelden, neem dan contact op met ons via info@framesandfaces.be.

8. Privacy en veiligheid

Hoe veilig is mijn informatie?

Onze website en webshop worden beveiligd door een SSL certificaat. Je mag dus rekenen op een veilige verwerking en bewaring van uw gegevens.

Kan ik veilig betalen?

De webshop van Frames and Faces werkt via het betalingssysteem Mollie. Betalingsgegevens worden door Mollie bijgehouden en verwerkt. Frames and Faces houdt geen betalingsgegevens bij.


FAQ

Frequently asked questions

For the sake of convenience, the FAQs are divided into various categories:

 1. Account
 2. Contact
 3. Range
 4. Payment
 5. Shipping
 6. Returns
 7. Guarantee policy
 8. Privacy and security

1. Account

How do I create an account?

We will ask you a few personal details, including your email address, after you have added one or more products to your shopping cart. When your order has been completed, you will receive an email from us containing your login details and a link that enables you to change your password.

After that, you will be able to easily log in with the email address you have provided and the password you have selected.

How do I unsubscribe from/subscribe to the newsletter?

We may use your details for advertising purposes merely because you place an order. Therefore, you may receive our newsletter and promotions. You can always unsubscribe from the newsletter at the end of its text, i.e. at the bottom.

2. Contact

How can I contact you?

If you have any questions regarding the webshop and products contact us by email at info@framesandfaces.be. You can also contact us by telephone on +32 (0)9 328 83 84. We will try to help you as quickly as possible and during our opening hours.

3. Range & products

Can I be sure that the products are genuine?

All our products are 100% authentic and come from the official distributors.

I want to buy sunglasses but they are not in stock. Can I order them?

You can click the ‘register’ button if an item is not in stock. You will then be sent a notification as soon as the sunglasses or item you want are or is in stock again. If you want to reserve/order sunglasses, for example, limited editions, already, then you can order them by using the contact form.

However, please note that delivery periods for some products can take a little longer due to popularity and limited edition.

I saw a particular item that I wanted to buy on your website/social media… but I can’t find it in the webshop. What should I do?

Easy. Take a screenshot of the product in question and send this, together with your request, to info@framesandfaces.be. We will immediately see how we can help.

Can I visit your shop?

Yes, our local shop is called Frames and Faces. You can find us in Deinze, Belgium. You’re always welcome to fit (sun)glasses in the shop.

Our street address is:

Gentstraat 36

9800 Deinze, Belgium

Can I buy a gift voucher?

We are currently working on our online gift vouchers. However, you can contact us by email at info@framesandfaces.be. We will provide you with the necessary payment details and send you the gift voucher by post or mail.

4. Payment

What payment methods can I use?

We accept the following payment methods:

 • Credit card (Visa, Mastercard…)
 • Bancontact – Maestro
 • iDeal
 • PayPal

Can I have a VAT invoice?

During check out you will be given the possibility to enter an invoice address as a person or company. Vat options are also included. A standard, not vat related invoice is always included.

5. Dispatch & shipping

To which countries does Frames and Faces dispatch its products?

We dispatch all over the globe. You will find more info on our rates and delivery periods on the ‘shipping‘ page or below.

What is the delivery period?

Delivery periods can vary according to the distance of your location from our shop. We send your order the working day after we’ve received payment. You will find a list of the estimated delivery periods below.

 • Throughout the country (belgium): 1 to 2 working days
 • Neighbouring countries (netherlands, luxembourg, france and germany): 2 to 3 working days
 • Europe: 3 to 6 working days
 • International: 4 to 10 working days

How do I know when my order has been sent?

You will be sent a track & trace code when your order has been sent off. You can follow your packet by using this code.

What if I can’t sign for receipt?

Make sure that someone else can sign for you if you’re unable to sign for receipt of the packet. The packet will be left at a post office if there is no-one to receive it. The courier services will leave a message containing their contact details and address where the packet can be fetched.

Belgian customers can request a second delivery free of charge.

6. Returns

I decide to return the goods after I have received my order. How do I go about this?

You will find the terms and conditions for returns in our ‘general terms and conditions‘ and on our ‘return‘ page. You have the right to withdraw from the agreement without giving any reasons within a period of 14 days after you have received the goods. You can use the withdrawal form to do this.

Please note that the costs for the return are at your own expense.

7. Guarantee policy

I bought my glasses in the webshop. I discover that my sunglasses are damaged before the guarantee period expires (within 2 years after ordering). What should i do?

Frames and Faces offers a 24-month guarantee on all factory defects. If you discover that your glasses or sunglasses are damaged due to a manufacturing defect, you can report this to our street shop.

If you can’t report this personally, then contact us by sending us an email at info@framesandfaces.be.

8.privacy and security

How secure is my information?

Our website and webshop are secured by an ssl certificate. You can therefore count on having your details processed safely and kept secure.

Can I pay safely?

The webshop works through the mollie pay system. Payment details are kept and processed by mollie. Frames and faces does not keep any payment details.

Winkelwagen